disclaimer

De tekst op deze website is tot stand gekomen onder toezicht van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. De inhoud is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven omtrent de behandelingsmogelijkheden bij abortus. Deze informatie kan nooit het deskundig advies van een arts vervangen. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen is niet aansprakelijk voor eventuele schade door eventuele onjuistheden, onvolledigheden of vermeende adviezen op deze site.

De keuzehulp is bedoeld om inzicht te geven in de motivatie voor een bepaalde behandeling bij abortus. Elke afzonderlijke vraag in de keuzehulp heeft een andere weging gekregen. Immers: niet elk aspect weegt even zwaar bij de keuze voor een behandelingsmogelijkheid. Daardoor geeft de keuzehulp een betrouwbare en representatieve uitkomst. Deze uitkomst kan een leidraad zijn bij het nemen van een beslissing, maar kan nooit het deskundig advies van een arts vervangen. Voor vragen over de keuzehulp of de weging van de antwoorden kun je contact opnemen met het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (www.ngva.net).

Deze website is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiƫle bijdrage van Nordic Pharma BV, leverancier van geneesmiddelen en medisch-technische hulpmiddelen.